Knowledgebase
Maximum Request Length Exceeded
Posted by on 05 April 2014 10:39:13

Tv2Sej servisini kullanan bazı methotlarda (kontrat gönderimi, stopsale gönderimi gibi)
"Server Timeout - there was an exception running the extensions specified --> maximum request length exceeded"
hatası alınabiliyor. Varsayılan olarak paket boyutları 4096 kb olarak düzenlenmiştir.
Giden paket bundan büyük olduğu için bu hata verilmektedir.
Bunun çözümü için Tv2Sej servisinin kurulu olduğu dizindeki web.config dosyasının içeriğini
düzenlemek gerekiyor.

<system.web>taglarının içerisine
<httpRuntime maxRequestLength="10240"/>  satırı eklenmeli.

Bu tarihten sonraki yapılan servis güncellemelerinde bu varsayılan olarak atanacaktır.
Eğer aynı hata alınmaya devam ederse boyut arttırılmalıdır.

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako case