RSS Feed
Knowledgebase : Integration
     
Aksiyon yükleme veya Kontrat yüklemelerde aynı aksiyon numarasından birden fazla yükleme durumlarında. Yükleme exe'lerinin versiyonlarının güncel versiyon olması gerekmektedir. 1800 versiyonundan sonra eklenen bir kaç yenilikten dolayı, aksiyonlarda bu ...
Help Desk Software by Kayako case